Zakres wykonywanych prac

Makroniwelacja terenu
Roboty ziemne
Budowa dróg i placów
Stabilizacja i ulepszanie gruntu
Wyburzenia

Roboty ziemne i makroniwelacja

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu wykopów oraz prac ziemnych wszelkiego typu. Oferujemy przygotowanie terenu pod budowy obiektów drogowych, kubaturowych oraz budownictwa komunikacyjnego.

Roboty Brukarskie

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi brukarskie związanie z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę z bogatym doświadczeniem.

Stabilizacja

Stabilizacja gruntu to proces, który polega na wymieszaniu gruntu ze spoiwem hydraulicznym w optymalnych warunkach wilgotnościowych w celu uzyskania odpowiednych parametrów wytrzymałościowych.

Technologia stabilizacji gruntu pozwala na wykonanie: ulepszonego podłoża gruntowego,
podbudowy pomocniczej oraz podbudowy zasadniczej.

Wykonujemy stabilizację:
Wapnem, Cementem, Popiołami lotnymi, Spoiwami: Gruntar, Teramix, Silment,Lipidur,Tefra

Prace wyburzeniowo-rozbiórkowe

Specjalistyczny sprzęt oraz bogate zaplecze techniczne umożliwiają nam sprawne i fachowe przeprowadzenie rozbiórki oraz wyburzenia budynków. Usługę przeprowadzimy rzetelnie i terminowo.

Na Państwa życzenie zajmujemy się utylizacją wszelkich odpadów.